Unaprijeđenje javnih službi za zapošljavanje

Predstavnici GOPE u posjeti JU „Služba za zaposljavanje Kantona Sarajevo“

Igor Kamočaji, direktor JU „Služba za zaposljavanje Kantona Sarajevo“ - Sarajevo, Eric Verin, menadžer, i Ranko Markuš, koordinator GOPE, sredinom prošlog mjeseca potpisali su Memorandum o razumijevanju.

Igor Kamočaji, direktor JU „Služba za zaposljavanje Kantona Sarajevo“ - Sarajevo,  Eric Verin, menadžer, i Ranko Markuš, koordinator GOPE, sredinom prošlog mjeseca potpisali su Memorandum o razumijevanju.

Ovim dokumentom, koji je sastavni dio Projekta zapošljavanja mladih (YEP), oni su ozvaničili realizaciju Projekta unapređenja usluga javnih službi za zapošljavanje koji je podržan i od švicarske Agencije za rad i saradnju (SDC).

Memorandumom  su definirani  ciljevi i obaveze potpisnika, a najvažnija tačka ovog sporazuma je uspostavljanje Oglednog biroa u Birou za zapošljavanje Novo Sarajevo. Imenovana  je i radna grupa koju čine predstavnici Federalnog zavoda za zapošljavanje, JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ – Sarajevo, predstavnici švicarske agencije i YEP-a.

Za razliku od međunarodnog programa ICBES- a koji za zadaću ima obuku zaposlenika u savjetodavnom  radu, program YEP akcenat je stavio na razvoj ljudskih resursa u praksi, unapredjenju procedure rada, te adaptaciji infrastrukture, uredjenju i adaptaciji biroa. Konkretnije, saradnici YEP- a radit će na promjeni organizacione strukture biroa, unapređenju radnih praksi,  na promjeni filozofije rada, u prvom redu na orijentaciji uposlenika prema korisnicima,  poslodavcima i licima koja traže zaposlenje. Programom je predviđeno i novo vrednovanje učinaka rada.

Verin, projektni menađer,  naglasio je da će se projekti YEP i ICBES najvjerovatnije nadopunjavati i da je ovo jedinstena prilika da se kroz njih dođe do zajedničkog cilja unapređenja usluga u biroima za zapošljavane u BiH.

Osim Biroa za zapošljavanje Novo Sarajevo, kao Oglednog biroa, sličan sistem će se razviti i u Birou za zapošljavanje Doboj  koji posluje u sklopu Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

 

Brojac posjeta