Kontakt

A D R E S A R


JAVNA USTANOVA “SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA  SARAJEVO”  SARAJEVO


Đoke Mazalića  broj  3
cen:  033 / 569-100
          033 / 251-260
 fax:  033 / 204 - 177
e-mail: juszzks@bih.net.ba
web: www.juszzks.com.ba
protokol@juszzks.com.ba


D I R E K T O R - MIDHAT OSMANBEGOVIĆ

Tel: 033/ 569-135


BIROI:


1. CENTAR

Adresa: Mehmeda Spahe br. 12

Telefon: 033/ 225-786

                        554-185                                   

Fax:                 214-438

E-mail: birocentar@juszzks.com.ba

Šef biroa: Elvedina Sabitović


2. HADŽIĆI

Adresa: Hadželi br.128

Telefon: 033/ 428-621

                        422-694

Fax:                 428-620

E-mail: birohadzici@juszzks.com.ba

Šef biroa: Salko Kadić

 

3. ILIDŽA

Adresa: Mala aleja br. 2

Telefon: 033/ 627-914

                        762-670

Fax:                 622-356

E-mail: biroilidza@juszzks.com.ba

Šef biroa: Džemila Agić

 

4. ILIJAŠ

Adresa: Ivana Franje Jukića br. 4

Telefon: 033/ 403-350

Fax:                 400-037

E-mail: biroilijas@juszzks.com.ba

Šef biroa: Faruk Omanović


5. NOVI GRAD

Adresa: Teheranski trg br. 6-8

Telefon: 033/ 469-812

                         768-035

                 469-813

Fax:                  473-224

E-mail: bironovigrad@juszzks.com.ba

Šef biroa: Bajro Biber

 

6. NOVO SARAJEVO

Adresa: Ložionička  br.5

Telefon: 033/ 653-217

Fax:                 652-457

E-mail: bironovosarajevo@juszzks.com.ba

Šef biroa: Amela  Mulać


7. STARI GRAD

Adresa: Sime Milutinovića   br. 4

Telefon: 033/ 557-247

Fax:                 223 -787

E-mail: birostarigrad@juszzks.com.ba

Šef biroa: Sanela Karović

 

8. TRNOVO

Adresa: Trnovo bb

Telefon: 033/ 439-046

Fax:                 439-046

E-mail: birotrnovo@juszzks.com.ba

Šef biroa: Avdo Hodžić

 

9. VOGOŠĆA

Adresa: Jošanička  br. 30

Telefon: 033/ 424-080

Fax:                  424-081

E-mail: birovogosca@juszzks.com.ba

Šef biroa: Đenan Nožić


ODJELJENJE ZA RADNE DOZVOLE

Telefon: 033/569-110

 

CENTAR ZA POSLODAVCE

Adresa: Ložionička  br.5

Telefon: 033/729-200 - Centrala
Fax: 033/721-210


E-mail: zaposljavanje@juszzks.com.ba

      posredovanje@juszzks.com.ba

      apz@juszzks.com.ba

      profesija@juszz.com.ba

Kontakt osobe:

Fikret Hadžić - šef Odjeljenja za posredovanje u zapošljavanju
telefon: 033/729-202

            
Nedim Sarija - šef Odjeljenja za poslove podsticaja u zapošljavanju
telefon: 033/729-209


Tamara Jakupović- saradnica za profesionalnu selekciju i klasifikaciju
telefon: 033/729-204


Elzana Aganović- šef Odjeljenja za izdavanje radnih dozvola
telefon: 033/569-118


KONTAKT ZA MEDIJE

Telefon: 033/569-127

E-mail: informisanje@juszzks.com.ba

Kontakt osoba: Marijana Ibišević


BESPLATNA INFO LINIJA

Telefon: 080 02 24 23