Kontakt

JU “SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO”
Đoke Mazalića 3
71000 Sarajevo

Centrala: 033/569-100 ;033/251-260
Fax: 033/204-177
E- mail: juszzks@bih.net.ba
             
informisanje@juszzks.com.ba

KABINET DIREKTORA JUSZZKS

Telefon: 033/569-100, 033/251-260, 033/204-177
E-mail: direktor@juszzks.com.ba

ODJELJENJE ZA POSREDOVANJE U ZAPOŠLJAVANJU

Telefon:  033/644-670, 033/649-715
E-mail: posredovanje@juszzks.com.ba

BIRO STARI GRAD
Osoba za kontakt: Sanela Karović

Adresa: Sime Milutinovića br.4
Telefon: 033/557-247
Fax: 033/223-787
E-mail: birostarigrad@juszzks.com.ba


BIRO CENTAR
Šef biroa: Hatidža Vrućak – Zukanović

Adresa: Mehmeda Spahe br. 12
Telefon: 033/554-185, 225-786
Fax: 033/214-438
E-mail: birocentar@juszzks.com.ba


BIRO ILIJAŠ
Šef biroa: Đenan Nožić

Adresa: Ivana Franje Jukića br. 4
Telefon: 033/400-037
Fax: 033/403-350
E-mail: biroilijas@juszzks.com.ba


BIRO VOGOŠĆA
Šef biroa: Faruk Omanović

Adresa: Jošanička br. 30
Telefon: 033/424-080
Fax: 033/424-081
E-mail: birovogosca@juszzks.com.ba


BIRO NOVO SARAJEVO
Šef biroa: Amela Mulać

Adresa: Ložionička br. 5
Telefon: 033/653-217
Fax: 033/652-457
E-mail: bironovosarajevo@juszzks.com.ba


BIRO NOVI GRAD
Šef biroa: Bajro Biber

Adresa: Teheranski trg br. od 6 do 8
Telefon: 033/469-812
Fax: 033/473-224
E-mail: bironovigrad@juszzks.com.ba


BIRO ILIDŽA
Šef biroa: Džemila Agić

Adresa: Mala aleja br. 2
Telefon: 033/762-670
Fax: 033/622-356
E-mail: biroilidza@juszzks.com.ba


BIRO HADŽIĆI
Šef biroa: Salko Kadić

Adresa: Hadželi br. 128
Telefon: 033/428-621
Fax: 033/428-620
E-mail: birohadzici@juszzks.com.ba


BIRO TRNOVO
Osoba za kontakt: Suad Spahić

Adresa: Trnovo bb
Telefon: 033 / 439 - 046
E-mail: birotrnovo@juszzks.com.ba